BEZOEK ONDERNEMERSFONDS LEEUWARDEN 20 NOVEMBER JL

Afgelopen vrijdag 20 november brachten ondernemers en raadsleden uit Zaanstad een informatief bezoek aan het Ondernemersfonds te Leeuwarden (LOF). In Leeuwarden is het ondernemersfonds in het najaar van 2008 opgestart. Het ondernemersfonds wordt gedragen door ondernemers en non-profitorganisaties uit Leeuwarden. Doel van de bijeenkomst was om kennis te maken met het ondernemersfonds,  en om te zien en te ervaren hoe het in de praktijk werkt en wat het ondernemersfonds voor beide partijen oplevert.

 image3-300x225image4-300x225

We werden welkom geheten door wethouder Henk Deinum, Economische Zaken, gemeente Leeuwarden. Daarna volgde er drie presentaties o.a. van de fondsmanager LOF, beleidsambtenaar Leeuwarden en de binnenstadsmanager in Leeuwarden. Het LOF is van en voor de ondernemers. Dat betekent onder meer dat het geld dat via de belastingkas door alle ondernemers wordt opgebracht, ook weer ten goede komt van die ondernemers. Maar de ondernemers moeten, om bij hun geld te komen allianties aangaan, in de vorm van een vereniging.

image2-300x225 image1-300x225

In totaal is 95% van de ondernemers georganiseerd in een vereniging. Door de democratische structuur van een vereniging is de inbreng van alle leden gewaarborgd. De stichting LOF zelf heeft een bestuur, met statutair geregelde taken en samenstelling. Het bestuur communiceert met de verenigingen. Het bestuur legt een dubbele verantwoording af. Ten eerste aan de ‘adviesraad’ van het fonds. In die adviesraad zitten vertegenwoordigers van de besturen van alle verenigingen die gebruik maken van het fonds. Ten tweede aan de gemeente Leeuwarden. De gemeente Leeuwarden vervult immers de incassofunctie van het fonds via de OZB-opslag. De gemeente stelt geen inhoudelijke eisen aan het fonds – de ondernemers zijn volledig autonoom – maar wil uiteraard wel dat de boeken kloppen.

Vanuit het bestuur van de BVNM waren voorzitter Dick Dekker en bestuurslid Peter van den Top aanwezig.

BACK