Stichting Collectieve Beveiliging Molletjesveer en omgeving

Introductie
We schrijven 27 mei 1997. Tijdens de ledenvergadering van de Industrievereniging Molletjesveer maakt de heer R. Witte van Media 2000 de resultaten van zijn onderzoek bekend.

Industrievereniging Molletjesveer heeft Media 2000 de opdracht verstrekt een onderzoek in te stellen naar de criminaliteit in het bedrijventerrein. De kosten van het onderzoek zijn f 10.000,00 en worden gedragen door de Industrievereniging Molletjesveer.
De bevindingen van Media 2000 zijn:

  • In de periode van 1-1-1996 tot aan 31-12-1996 hebben er in het gebied 74 inbraken en 64 pogingen tot inbraak plaatsgevonden.
  • Er is in die periode voor f 3.500.000,00 aan claims bij verzekeraars neergelegd.
  • De meeste bedrijven hebben een alarmsysteem.
  • De aanrijtijd van de Politie is te lang.
  • De meeste inbraken zijn professioneel en vooraf goed gepland.
  • Een van de oorzaken van het toenemende aantal inbraken in ons terrein wordt genoemd de groei in het collectief beveiligen van de terreinen in de nabije omgeving.

Tijdens diezelfde vergadering in 1997 is ook de heer Rein Groot als afgevaardigde van Politie Zaanstreek – Waterland aanwezig, hij noemt het inbraakrisico van 35%, zoals uit het onderzoek komt erg hoog en hij noemt ons bedrijventerrein “Het Chicago van het noorden”.
Benieuwd naar de huidige leden van de commissie SCBM?

Een Stichting
De vergadering ziet het belang van collectieve beveiliging en er wordt besloten een stichting op te richten die zich specifiek met de beveiligingsproblematiek gaat bezig houden.
Het doel van de stichting is het belang van de deelnemers te behartigen en er zorg voor te dragen dat er continuïteit is, en er een zo goed en betaalbaar mogelijk beveiligingsproduct wordt geleverd.
De naam van de stichting wordt: “Stichting Collectieve Beveiliging Molletjesveer en omgeving”

Eerste bestuur
Het eerste bestuur van de wordt gevormd door de volgende vrijwilligers:
Voorzitter: Leo Paul, Molen Chemie BV
Secretaris : Hennie Visscher, Mandjes Installatie Techniek BV
Penningmeester: Ad Knijnenberg, Aktel Telecommunicatie Service BV

Annalie Hillebrand: Hillship Trading
Theo Koning: Molletjesveer BV

En 2 jaar later namens belangenvereniging Wormerland:
Gert Jan Roos: Sollas Holland BV

scbm

BACK