Enquête Keurmerk Veilig Ondernemen voor hercertificering

Bedrijvenvereniging Noorderveld-Molletjesveer (BVNM) heeft samen met Gemeente Zaanstad, Politie en de Brandweer / Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VZW) en MKB Nederland (procesbegeleiding) een start gemaakt om te komen tot de 2de hercertificering van het Keurmerk Veilig Ondernemen voor het bedrijventerrein Noorderveld-Molletjesveer. Voor de 2e hercertificering KVO-B Noorderveld-Molletjesveer kunnen we dan de resultaten van deze enquête vergelijken met de resultaten van de enquêtes uit voorgaande jaren. Na evaluatie van de oude maatregelen samen met de nieuwe incidenten cijfers van de politie en brandweer, de schouwresultaten en aanvullende maatregelen, volgt uiteindelijk een nieuw aangepast plan van aanpak met maatregelen voor de komende drie jaar. Een onderdeel van het traject vormt een door u in te vullen vragenlijst. De uitkomst van de vragenlijst is rechtstreeks van invloed op de verschillende veiligheidsmaatregelen, die op het industrieterrein zijn genomen en eventueel nog genomen gaan worden.

Het project kan alleen maar slagen met uw medewerking en inbreng. Daarom verzoeken wij u, ondernemer of bedrijfsleider, deze vragenlijst online in te vullen middels onderstaande link de vragenlijst in te vullen:

Indien u geen mogelijkheid heeft om deze vragenlijst online in te vullen, dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken aan Anke Kars via e-mail. Zij zal dan zorgen dat u de enquête op papier toegezonden krijgt.

Wellicht ten overvloede, benadrukken wij dat alle gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Wij danken u heel hartelijk voor uw medewerking! Met elkaar zorgen wij voor een schoon, heel en veiliger industrieterrein.

BACK