GRATIS VEILIGHEIDSSCAN

Voor ondernemers met maximaal 50 fte’s
Tijdens de afgelopen ledenvergadering kon u kennismaken met Fons Sijnesael. Hij kan namens het Ministerie van V&J een gratis veiligheidsscan aanbieden. U kunt als zelfstandige of als ondernemer tot maximaal 50 fte’s in aanmerking komen voor de scan.

Op basis van de uitkomsten uit de scan adviseert hij over maatregelen om de huidige situatie te verbeteren. De nadruk ligt hierbij op organisatorische risico’s, zoals procedures rond het openen en sluiten van het pand, het omgaan met contant geld of het aannemen van personeel. Ook worden de bouwkundige risico’s (hang en sluitwerk), elektronische risico’s (inbraakalarm systeem en camera toepassingen) met u besproken. Na het gesprek met de adviseur ontvangt de u als ondernemer de adviezen en tips in een rapport om alles op eigen gelegenheid nog eens door te nemen en eventueel toe te passen.

Veiligheidsscan aanvragen?
Bedrijven (maximaal 50 FTE) kunnen gratis een veiligheidsscan aanvragen. Meer info volgt snel.

BACK