GRATIS VEILIGHEIDSSCAN

Er is sinds 1 januari 2013 een nieuwe subsidieregeling voor ondernemers in het kader van veiligheid.

9.000 ondernemers kunnen een gratis veiligheidsscan krijgen en daarna op basis van de aanbevelingen en een keuzepakket aan veiligheidsmaatregelen in aanmerking komen voor 50% subsidie (met een maximum van € 1.000,= subsidie).

Ook ondernemers die al eerder subsidie hebben ontvangen kunnen zich weer opnieuw aanmelden.

Klik hier voor meer informatie.

BACK