KVO ENQUETE NOORDERVELD-MOLLETJESVEER

De Gemeente Zaanstad, kern Wormerveer, heeft in samenwerking met de Politie, de Brandweer, Bedrijvenvereniging Noorderveld Molletjesveer (BVNM), SCBM en MKB Nederland (procesbegeleiding) een start gemaakt om te komen tot de hercertificering van het Keurmerk Veilig Ondernemen voor de bedrijventerreinen Molletjesveer en Noorderveld I en II.

Een onderdeel van het traject vormt een door u in te vullen vragenlijst via onderstaande link:https://mkbnl.socratos.net/direct/molletjesveernoorderveld

Het invullen van de enquete neemt slechts 3 minuten van uw tijd. Hartelijk dank!

De vragen hebben alleen betrekking op de periode van 1 januari 2013 tot heden. De uitkomst van de vragenlijst is rechtstreeks van invloed op de verschillende veiligheidsmaatregelen, die op de bedrijventerreinen reeds zijn genomen en eventueel nog genomen gaan worden. Voor het slagen van dit KVO-project is uw inbreng onontbeerlijk. Het is van groot belang uw mening en gegevens over de onderwerpen uit de vragenlijst te weten. Daarom verzoeken wij u, ondernemer of bedrijfsleider, deze vragenlijst online zo volledig mogelijk in te vullen.

Indien u geen mogelijkheid heeft om deze vragenlijst online in te vullen, dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken aan Martine van Pelt, dit kan via e-mail: martine@b22.nl of telefonisch 075 – 687 11 19. Zij zal er dan voor zorgen dat u de enquête op papier toegezonden krijgt.

BACK