Etr bv
Vrijheidweg 59
1521 RP Wormerveer

0756227731

etr@etr.nl
http://etr.nl

Techniek veranderd en vernieuwd voortdurend. Het accent van nieuw en groter verschuift in deze tijd naar beheersbaar, doelmatig en duurzaam. Van “u vraagt; wij draaien” naar advies, ontzorgen en resultaten benoemen. Dat is wat we graag doen en beheersen. U geeft het beoogde resultaat aan en binnen uw gestelde kaders en -uiteraard- wet- en regelgeving realiseren we uw doelstellingen. Van installatie en aanleg tot meerjaren begroting en het overnemen van uw installatieverantwoording.

Ervaar ook de werkwijze van ETR die verder gaat dan installeren alleen..

BACK