ONDERZOEK NAAR COLLECTIEF STAGEBUREAU

Mijn naam is Jelle Nieuwenhuizen, ik ben student bedrijfskunde MER aan de Hogeschool van Amsterdam. In de periode september 2015 tot en met medio januari 2016 loop ik stage bij de gemeente Zaanstad en houd ik mij vooral bezig met een onderzoek naar een collectief stagebureau georganiseerd vanuit de BVNM.

Afgelopen ledenvergadering, donderdag 29 oktober, is het onderzoek naar een collectief stagebureau kort geïntroduceerd. Een stage hoort een win-win situatie te zijn. Het bedrijf heeft er een paar handen bij, versterkt het imago van het bedrijf met het aanbieden van stages en heeft op de lange termijn mogelijk een vaste kracht erbij. Voor de student is het van belang dat er praktijkervaring wordt opgedaan en zich vertrouwd maakt met de werkzaamheden waar het bedrijf in opereert. Wat weer voordelig is voor het bedrijf want hierdoor wordt het personeelsaanbod verruimd. Een collectief stagebureau draagt bij aan een betere samenwerking tussen overheid, bedrijven en onderwijsinstellingen. Met als doel kwalitatieve verbetering van uw bedrijventerrein.

Voor dit onderzoek worden de behoeften, ideeën en ervaringen met stagiaires van de ondernemers in kaart gebracht. Graag wil ik daarom met een aantal van u op korte termijn in gesprek.

Daarnaast krijgen alle leden van de BVNM een enquête toe gestuurd over dit onderzoek. Wilt u zo vriendelijk zijn om deze in te vullen, alvast bedankt.

Heeft u nog vragen, wilt u uw ideeën kwijt over stagiaires & stages of heeft u nu al behoeften naar een stagiair mail dan naar: jelle.nieuwenhuizen@zaanstad.nl

BACK