OP NAAR EEN EXCELLENT BEDRIJVENTERREIN!

Dick Dekker: “Tijdens de drukbezochte ledenbijeenkomst van 21 januari mocht ik de plannen voor de toekomst ontvouwen. Wij hebben als bestuur de ambitie uitgesproken om tot een excellent bedrijventerrein te komen op het gebied van vestigingsklimaat, duurzaamheid, MVO en (digitale) bereikbaarheid”.

Er werd verder tijdens de ledenvergadering kort stilgestaan bij het afgelopen jaar waarbij er positief nieuws te melden was. Zo was er een ledengroei van maar liefst 20%, zijn er diverse commissies actief, is SAENZ opgericht en is de samenwerking met gemeente Zaanstad verbetert en verder geactiveerd.

Bestuursfunctie vacant
Jos van Kooten treedt in mei (conform het rooster van aftreden) af en stelt zich niet herkiesbaar. Er is dus een bestuursfunctie vacant. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij het bestuur tot 29 februari 2016.

Stagebureau
Jelle Nieuwenhuizen presenteerde de resultaten  van zijn ‘Onderzoek naar collectief stagebureau’ . Gebleken is uit de vele gesprekken die hij heeft gevoerd hierover met ondernemers dat er behoefte is zowel vanuit de onderwijskant als vanuit het bedrijfsleven naar een professioneel stagebureau dat bemiddelt bij stageplekken. De aanbeveling is om dit echt fysiek te ‘bemannen’ en er niet alleen een digitaal punt van te maken. Gé Betjes is gevraagd om hier als kwartiermaker een rol in te vervullen. Wordt vervolgd dus…

BACK