OUDE BESTELAUTO’S GEWEERD UIT MILIEUZONE? MOOIJ VERF ADVISEERT.

Mooij Verf is een professionele verfgroothandel opgericht in 1936. Ooit begonnen als een verfhandel aan de Oostzijde te Zaandam, zijn ze in de loop der jaren uitgegroeid tot een verfgroothandelsorganisatie met 11 vestigingen. Ook Mooij zet zich in voor een duurzaam beleid en adviseert daarom haar klanten zorgvuldig over de nieuwste wetgeving met betrekking tot haar klanten. Al langere tijd hebben gemeenten de mogelijkheid milieuvervuilend vrachtverkeer te weren uit speciaal daarvoor aangewezen gebieden, de zogenoemde milieuzones. Milieuzones verminderen ter plekke de luchtvervuiling en geluidsoverlast. Alle gemeenten met een milieuzone gebruiken hetzelfde verkeersbord om de grenzen van de milieuzone aan te geven.

Momenteel ligt er een wetsvoorstel om de regel uit te breiden naar ander beroepsverkeer, zoals de bestelauto’s en personenwagens die als milieuvervuilend te boek staan. Als dit voorstel wordt aangenomen door de regering kunnen gemeenten de milieuzones eveneens ontoegankelijk maken voor:
–          bestelauto’s die op diesel rijden en vóór 1 januari 2006 zijn toegelaten;
–          personenauto’s die op diesel rijden en vóór 1 januari 2006 zijn toegelaten;
–          personenauto’s die op benzine rijden en vóór 1 juli 1992 zijn toegelaten.

Deze maatregel zal vooral ZZP’ers, waaronder veel schilders en klusbedrijven, treffen. Uit financiële en fiscale overwegingen hebben deze veelal gekozen voor een bestelbus van minimaal 15 jaar oud. Daarvan is de bijtelling voor de privékilometers gebaseerd op de dagwaarde in plaats van de netto cataloguswaarde. Dat scheelt nogal in de portemonnee! Als echter bovenstaand wetsvoorstel wordt aangenomen, komen deze berijders in de knel met hun vervoer. In bepaalde gevallen kan echter gemeentelijke of zelfs landelijke ontheffing worden verleend.

Check uw kenteken voor de geldende regels hier

De wetswijziging gaat naar verwachting in per 1 januari 2016 en gaat gelden voor alle (professionele) bestuurders van vrachtauto’s, bestelauto’s en personenauto’s.  De inwerkingtreding is echter afhankelijk van goedkeuring door de Eerste en Tweede Kamer waarna eerst aan de publicatieverplichting in de Staatscourant voldaan dient te worden. De moeite van het volgen waard, vinden ze van Mooij Verf, die graag u hierover verder informeert.

BACK