Overdracht beheer en onderhoud: welke risico’s lopen we?

De afgelopen maanden heeft de BVNM met de gemeente overlegd over het in eigen beheer nemen van het onderhoud van Noorderveld I en II. Dat is ingewikkelder dan het lijkt. Er moet antwoord komen op vragen als: welke werkzaamheden gaan we wel doen en welke niet? Over welk areaal hebben we het? Wat is het gewenste niveau van onderhoud? Welke onderhoudsachterstanden zijn er? En, ook niet onbelangrijk: wat is het beschikbare budget? Inmiddels zijn de gesprekken zover dat we goede afspraken kunnen maken over de overdracht. We gaan er van uit dat het onderhoud eind 2017 of uiterlijk per 1 januari 2018 kan worden overgedragen.

Een belangrijk onderwerp waar we het nog over moeten hebben is de aansprakelijkheid. De openbare ruimte blijft eigendom van de gemeente en die is en blijft dan ook eindverantwoordelijk. Maar omdat de gemeente onderdelen van het onderhoud uit handen geeft is het wel belangrijk om hierover onderling goede afspraken te maken. Dit zouden we kunnen doen door alle mogelijke risico’s in een overeenkomst op te sommen en precies te beschrijven wie wanneer wat moet doen, in de hoop dat we daarmee alles afdekken. Zo’n exercitie is echter heel ingewikkeld en tijdrovend en het leidt tot een lijvig juridisch document waarin per saldo nooit alles beschreven kan worden.

Daarom hebben we gekozen voor een andere benadering, die veel meer overeenkomt met de positieve bedoeling van dit traject. We gaan er daarbij van uit dat gemeente en BVNM een gedeeld belang hebben bij goed uitgevoerd onderhoud en het beperken van risico’s. In een gezamenlijke sessie van BVNM en gemeente gaan we bespreken welke calamiteiten zich zouden kunnen voordoen en hoe we daar mee omgaan.

De BVNM zoekt geïnteresseerde (of belanghebbende) personen of bedrijven, die hier graag met ons over mee willen denken. Als u interesse heeft, bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze bijeenkomst die nog voor de zomervakantie gaat plaatsvinden en wordt geleid door Ton Lesscher van Antea Group. U kunt zich aanmelden bij Petra Derlagen via p.derlagen@germieco.nl

BACK