SUBSIDIE VOOR HET PROFESSIONEEL LATEN VERWIJDEREN VAN ASBEST

Recent stond er een artikel in het Noord Hollands Dagblad over BVNM lid Bloedjes Renovatiewerken. Daarin gaf Hans Oldenmenger aan dat zij het momenteel bijzonder druk hebben met het verwijderen van asbest op een aantal locaties. De drukte wordt mede veroorzaakt omdat de subsidies die gelden voor het verwijderen van asbest beperkt beschikbaar zijn en het was nog maar de vraag of dezelfde subsidiepot voor 2017 überhaupt nog beschikbaar zal zijn. Reden des te meer voor elk BVNM lid met een locatie waar eventueel asbest aanwezig kan zijn hier serieus over na te denken om van deze regeling gebruik te maken. Bloedjes Renovatiewerken is sinds vorig jaar gevestigd op de Oude Blaauwweg 1a in Wormerveer en kan er uiteraard meer over vertellen.

BACK