SUBSIDIEREGELING VERDUURZAMING

De subsidieregeling voor het verduurzamen van het Noordzeekanaal gebied (inclusief Zaan) is inmiddels op 1 augustus opengesteld. Noorderveld & Molletjesveer vallen onder deze regeling. De uiterste inzendtermijn is 15 september aanstaande. Dat is een korte tijd voor een mogelijk voor u interessante regeling. De ervaring is dat de gemiddelde voorbereidingstijd minimaal 4 weken is. Misschien heeft u al een aanvraagtraject gestart, of heeft u in januari (toen de regeling werd aangekondigd) besloten dat de regeling niet op uw projecten van toepassing is. Maar de regeling is in 1 opzicht veranderd t.o.v. de conceptregeling:

De investeringen voor grote en kleine ondernemingen voor maatregel 1 (verbeteren luchtkwaliteit)respectievelijk 40% en 50% van de subsidiabele kosten zijn nu zonder maximum.
Voor de andere maatregelen geldt wél een maximum

Rol en aanbod Gemeente Zaanstad

Zaanstad biedt aan uw aanvraag mee te lezen en waar mogelijk te adviseren of aanvullende informatie te geven. U bent zelf verantwoordelijk voor het juist en op tijd indienen van de aanvraag (let op: dat moet fysiek en op papier). Lees hier verder hoe en wat.

In verband met de vakantieperiode bieden wij u het volgende aan:

Van donderdag 4 tot maandag 26 augustus kunt u uw vragen mailen naar Casper de Canne c.canne@zaanstad.nl. Hij zorgt met collega’s voor beantwoording van uw vraag. Ook als u nu alleen een idee heeft over een aanvraag, of een vraag over de haalbaarheid: laat het ons weten, we denken graag mee.

Vanaf 5 september kunt u een afspraak maken met ondergetekende als u dat wilt om met elkaar de aanvraag mogelijk nog aan te scherpen.

Via deze link vindt u alle relevante informatie

Voor deze regeling zijn in totaal maximaal de volgende bedragen beschikbaar:

1. Voor de verbetering van de luchtkwaliteit: € 2.370.000,-
2. Voor de intensivering van het ruimtegebruik: € 1.185.000,-
3. Voor de stimulering van de circulaire economie: € 1.185.000,-

BACK