Wat is ’t Lokaal?

’t Lokaal is een initiatief van de BVNM waarmee we ons bedrijventerrein op de kaart zetten en blijven ontwikkelen. Economisch, maar ook op het gebied van talentontwikkeling, innovatie en verbinding met (voorheen niet voor de hand liggende) maatschappelijke partners. ‘Ieder zijn ding’ is niet meer de norm. Samenwerken wel.

Daarom brengt ’t Lokaal bedrijfsleven, onderwijs, zorg en overheid, bijeen. Tezamen en vanuit een gedeelde visie werken wij aan onderzoek en uitvoering van projecten. Deze gaan onder meer over  duurzaamheid, infrastructuur en bereikbaarheid. Maar ook over  een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. En zo verhogen wij de WOZ (Werk-Onderwijs-Zorg ) waarde van ons bedrijventerrein aanzienlijk.

De speerpunten van ’t Lokaal zijn:

  • Groei & vitaliteit stimuleren
  • Stagebureau
  • Data- en kennisbank
  • Platform voor projecten en samenwerking
BACK