’t Lokaaljournaal

‘t Lokaal bouwt aan een community op het bedrijventerrein waarbinnen we elkaar als ondernemers beter leren kennen en aan gezamenlijke projecten kunnen werken. In het voorjaar gaan we er op uit om ‘t Lokaal bekend te maken en gaan we persoonlijk het gesprek aan over wat het u oplevert.

Op vrijdag 26 januari vond een belangrijke meeting plaats aan de Industrieweg 13A. Twintig ondernemers waren uitgenodigd. Zij committeerden zich aan het initiatief van ‘t Lokaal en gaan samenwerken om te komen tot concrete acties waar zowel het individuele bedrijf als het gehele bedrijventerrein beter van wordt..

Er is afgesproken dat er gewerkt gaat worden aan de verbetering van de bereikbaar het bedrijventerrein, er wordt een HR commissie opgericht zodat we van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen helpen bijvoorbeeld op het gebied van opleiding en doorstroom van personeel en wordt de stagebureau-portal snel verder ingericht.

Wethouder Dennis Straat besloot de bijeenkomst met een duidelijk boodschap: Hoe concreter hoe beter. Actie!

Tot slot nog vier activiteiten waar we jullie bijdrage voor vragen:

  • Wie wil voor een groep 8 klas zijn deuren voor 2 uurtjes openzetten om hen kennis te laten maken met techniek maar ook met bedrijfsleven in het algemeen? Geef je op bij info@tlokaal.nl
  • Voor het project ‘ondermijning’ (ontwikkeling van een tool om ondermijnende criminaliteit ter herkennen, en te voorkomen) zoeken wij nog 4 bedrijven om deel te nemen. Onderzoek is zo ingericht dat het weinig tijd kost. Heb je interesse? Meld je aan bij info@tlokaal.nl
  • Op 12 april van 14 tot 16 uur organiseert stichting Moe i.s.m. ‘t Lokaal een verwenmiddag voor werknemers die mantelzorg verlenen. Naast een korte voorlichting over mantelzorg is er een nek massage, voetmassage, hapje en een drankje. En een luisterend oor ook! Geef medewerkers die mantelzorger zijn (gratis) op, graag vóór 8 april door een mail te sturen naar: info@tlokaal.nl Uiteraard ben je als ondernemer ook van harte welkom.
  • Op 23 februari komen ondernemers en mensen uit het onderwijs bij elkaar om wederzijdse behoeftes uit te wisselen en tot concrete samenwerking en uitwisseling van stagiaires te komen. Ben je erbij? Stuur ons een mail op info@tlokaal.nl. Je krijgt sowieso nog een uitnodiging van ons.

Wat is ’t Lokaal?

’t Lokaal is een initiatief van de BVNM waarmee we ons bedrijventerrein op de kaart zetten en blijven ontwikkelen. Economisch, maar ook op het gebied van talentontwikkeling, innovatie en verbinding met (voorheen niet voor de hand liggende) maatschappelijke partners. ‘Ieder zijn ding’ is niet meer de norm. Samenwerken wel.

Daarom brengt ’t Lokaal bedrijfsleven, onderwijs, zorg en overheid, bijeen. Tezamen en vanuit een gedeelde visie werken wij aan onderzoek en uitvoering van projecten. Deze gaan onder meer over  duurzaamheid, infrastructuur en bereikbaarheid. Maar ook over  een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. En zo verhogen wij de WOZ (Werk-Onderwijs-Zorg ) waarde van ons bedrijventerrein aanzienlijk.

Dat proces betaalt zich uit. Al in het eerste jaar van zijn bestaan was ’t Lokaal – op de eigen locatie en online – getuige en aanjager van diverse activiteiten: succesvolle stages en onderzoeksopdrachten, de op- en inrichting van het stagebureau, inventarisatie en planning van verbeterprojecten.  In 2017 werd ook gestart met de verzameling van relevante data waarmee sturen op de toekomst eenvoudiger wordt. En dit alles dankzij de inzet en het enthousiasme van alle betrokken partijen.

De speerpunten van ’t Lokaal zijn:

  • Groei & vitaliteit stimuleren
  • Stagebureau
  • Data- en kennisbank
  • Platform voor projecten en samenwerking

Wil je op de hoogte blijven van alle activiteiten en ontwikkelingen? Geef je dan hier op voor ‘t Lokaaljournaal

BACK