Unieke en royale subsidie bij plaatsen van 1600 zonnepanelen voor het gebied Noorderveld – Molletjesveer: 20% extra lokale subsidie!!!!

Bedrijven uit het gebied Noorderveld – Molletjesveer kunnen subsidie aanvragen voor het plaatsen van zonne-pv-panelen op het bedrijfspand. De subsidie is mogelijk dankzij de provinciale regeling Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen (HIRB) die aan de gemeente is toegekend voor Molletjesveer en Noorderveld. In totaal is € 100.000,- aan subsidie beschikbaar. De subsidieregeling die door B&W is vastgesteld op 18 juli is voor de ondernemers een extra stimulans omdat ze daarmee de terugverdientijd van de investering in duurzame energie flink kunnen terugbrengen.  SAENZ U.A. zal het gebruik van de subsidieregeling actief bevorderen en faciliteren.

Van deze unieke, royale en éénmalige subsidieregeling kan men uitsluitend gebruik maken in het jaar 2017. De korting op uw aanschaf is maar liefst € 40,00 (individueel) of € 60,00 (collectief) per paneel. Náást de rijkssubsidie die al geldt voor plaatsing van zonnepanelen.

Als u de gedachte had of heeft om zonnepanelen op uw dak te plaatsen, dan is dit het moment!

De terugverdientijd wordt door deze subsidie aanzienlijk teruggebracht.  Een nadere toelichting op deze unieke subsidieregeling en alle informatie rond dit thema worden toegelicht in speciaal hiervoor georganiseerde informatiebijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn ook toegankelijk voor niet-leden van SAENZ en vinden plaats op:

  • Donderdag 7 september vanaf 15.30 uur.
  • Donderdag 14 september vanaf 15.30 uur.

De locatie wordt later bekend gemaakt. Wij verzoeken u vriendelijk zich voor één van deze bijeenkomsten aan te melden via de website van onze vereniging of een mail te sturen aan m.floris@saenz.nu.

BACK