VERNIEUWEN ZAANBRUG NAAR VOLGENDE FASE

De vernieuwing van de Zaanbrug gaat door naar de volgende fase. Onlangs heeft de Stuurgroep Zaanbrug ingestemd met het Voorontwerp van de nieuwe Zaanbrug en het Uitvoeringsplan voor de verkeersmaatregelen tijdens de bouwfase. De colleges van B&W van de gemeenten Wormerland en Zaanstad hebben inmiddels ook ingestemd en leggen de genomen besluiten nu voor aan de gemeenteraad. De Stuurgroep Zaanbrug bestaat uit wethouder Verschuren van Zaanstad, wethouder Saelman van Wormerland en gedeputeerde Post van provincie Noord-Holland.

Het Voorontwerp is de technische uitwerking van het schetsontwerp waarop in mei vorig jaar in de Stoomhal door de omgeving enthousiast werd gereageerd. Het pakket van verkeersmaatregelen blijft vrijwel gelijk aan hetgeen eerder is gepresenteerd (zie ook overzicht in bijlage). Wel zal nog nader worden onderzocht of een alternatief pakket mogelijk is, waarbij de tijdelijke brugverbinding voor langzaam verkeer ook geschikt wordt gemaakt voor autoverkeer van Wormer naar Wormerveer. Dit kan de robuustheid van de verkeersmaatregelen vergroten. We verwachten de resultaten van dit onderzoek deze zomer met u te kunnen delen. Start van de realisatie van de nieuwe Zaanbrug is voorzien in de tweede helft van 2017.

BACK