ZAANBRUG, VAART IN DE ZAAN

De Zaanbrug tussen Wormer en Wormerveer is in de jaren zestig gebouwd en aan vervanging toe. De nieuwe brug komt op de huidige locatie. De doorvaartbreedte wordt vergroot naar 16,5 meter, zodat ook grote schepen de brug veilig kunnen passeren. Een belangrijke wens is ook om de brug hoger te maken, waardoor de brug minder vaak geopend hoeft te worden. Na een lange periode van voorbereiding is het programma van eisen voor de nieuwe Zaanbrug gereed. De bouw van de brug zal volgens de huidige planning in 2016 starten en duurt naar verwachting 1,5 jaar.

Zaanbrug, Locatiebesluit

In 2011 is door de gemeenten Zaanstad en Wormerland, de eigenaren van de brug, besloten om de nieuwe Zaanbrug te bouwen op de huidige locatie. Belangrijke argumenten daarvoor zijn de betere verkeersafwikkeling, de beperkte investering om de huidige locatie geschikt te maken en de cultuurhistorische waarde van de huidige bruglocatie. Recentelijk hebben de gemeenteraden van Zaanstad en Wormerland besloten dat er geen reden is om het locatiebesluit te heroverwegen.

Ontwerp Zaanbrug

De nieuwe Zaanbrug wordt een traditionele Hollandse ophaalbrug, die qua ontwerp aansluit bij de historische pakhuizen langs de Zaan. De brug krijgt aan beide kanten fietspaden en voetpaden, zodat het langzaam verkeer in de toekomst de brug veilig kan passeren. Het bedieningshuis verdwijnt. Dat is overbodig geworden sinds de brug op afstand bediend wordt vanuit het Havenkantoor in Zaandam.

Informatieavond omtrent Zaanbrug

Dinsdagavond 1 april organiseert de provincie Noord-Holland een informatiebijeenkomst over de Zaanbrug in de Stoomhal, Pakhuisplein 44, 1531MZ Wormer. Hier worden belangstellenden onder meer geinformeerd over de planning van het project, de belangrijkste eisen aan het ontwerp en de tijdelijke verkeersmaatregelen. De inloop is vanaf 19.00 uur, start 19.30 uur. De avond sluit af met een informatiemarkt van 21.00 tot 21.30 uur.

Zaanbrug-Kaart

Bron: Website Provincie Noord-Holland

BACK